• (0543) 674 74 99
  • randevu@drsatisanberk.com
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi / Psikoterapist

Okul Reddi ve Okul Fobisi

Okul fobisi, okul reddi, okuldan kaçınma gibi terimlerle adlandırılmış olan okula devam etmeyle ilgili sorunlar tarihsel olarak ayrılık kaygısı ile ilişkilidir. Okul korkusu veya reddi ayrılık kaygısının belirtilerinden biridir. Okul fobisinin sosyal fobi, özgül fobi, depresyon, travmatik yaşantı gibi başka nedenleri kolay tanınabilmektedir. Okul fobisi ayrı bir klinik tanı değil bir belirtidir.


Okul fobisi veya okul reddi, çocuğun okula gitme konusunda isteksiz olması veya okula gitmeyi tamamen reddetmesi durumudur. Eğitim öğretim döneminin başında pek çok çocukta görülebilmektedir. Genellikle aileleri tarafından evinden, ebeveynlerinden ayrılmak istememe durumu gibi algılanmasına rağmen, çocuğun okula gitmek istememesinin pek çok farklı nedeni olabileceği akılda tutulmalıdır.


Okula gitme zamanı geldiğinde, çocuktan okula gitmesi istendiğinde, aşırı korku, öfke patlamaları ve mutsuzluk gibi belirtileri olan şiddetli duygusal sorunlar ya da duygusal bir temeli olduğu düşünülen fiziksel hastalık yakınmaları (baş ağrısı, karın ağrısı, mide bulantısı) gözlenebilir. 


Sıklıkla 7 ile 9 yaşlarında başlamaktadır. Yapılan çalışmalar, okul çağı çocuklarının yaklaşık olarak % 5’inde görülebilen bir durum olduğunu ortaya koymaktadır. Okul öncesi dönemde gelişimin bir parçası olarak çocukların çoğunda görülebilmektedir. Bu süreçte en önemli faktör çocukların kendilerini güvende hissettiği ev ortamından uzaklaşmasıdır. Bununla birlikte okul gibi bilinmez, kuralların olduğu ve ilk kez karşılaştıkları bir yapı içerisine girmeleri çocuklar açısından başlıbaşına bir endişe kaynağı olabilmektedir. 


Okul reddi veya okul fobisi olan çocuğun profesyonel destek almamasının, uzun dönemde onun kişisel ve akademik gelişimi üzerinde oldukça olumsuz etkileri olabilmektedir. 


Çocuğun okula gitmemesi veya sık devamsızlık yapması ve arkadaşlarından uzun süre ayrı kalması, onun okulla ilgili ve/veya sosyal problemler yaşanmasına yol açabilmektedir.

Okul reddinden farklı olarak sık sık okula gitmeme ya da okuldan kaçma davranışı temelde kaygı ile ilgili problem değildir. Okuldan kaçma daha çok davranım bozukluğunun bir belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır.


Çocuğunuz okula gitmek istemiyor, okula gitmede bir isteksizlik gösteriyor veya sık sık devamsızlık yapıyorsa bir çocuk ergen psikiyatri uzmanına başvurunuz.

Diğer Tanılar

Özgül Öğrenme Bozukluğu

Bireysel olarak uygulanan Standard…

Görüntüle

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Bireyin yaşına ve gelişim düzeyine…

Görüntüle

Davranış Bozukluğu

Kişinin yaşından beklenilen toplumsal…

Görüntüle