• (0543) 674 74 99
  • randevu@drsatisanberk.com
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi / Psikoterapist

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

OKB, bireyin sosyal, mesleki işlevselliği ve toplumsal etkinlikleri üzerinde önemli ölçüde bozulmaya neden olan, obsesyon (kişinin isteği dışında ısrarlı ve zorlayıcı bir şekilde aklına gelen, aklından atamadığı, kimi zaman mantık dışı olarak görülen; kaygı, huzursuzluk ve hoş olmayan duygular hissetmesine yol açan düşünce ya da görüntülerdir) ve kompulsiyonlarla (zorlantı; kaygıyı, korkuyu ve huzursuzluğu azaltmak  ya da korkulan sonuçlardan korunmak veya kaçınmak için  yapılan, belirli kurallara göre gerçekleştirmek zorunda hissedilen yineleyici davranışlardır) karakterize, süregen bir hastalıktır.

OKB’nin yaygınlığı çocuk ve ergenlerde % 1-4 arasında değişmektedir. OKB’nin çocuklarda başlangıç yaşı ortalama 9-11 yaş olarak belirtilmektedir. OKB sıklığı , ergenlik öncesi erkek çocuklarda daha yüksek oranda iken, ergenlikte kız ve erkek oranları eşit oranda görülmektedir. OKB ne kadar erken yaşta başlarsa gidişatı o kadar kötü olmaktadır. Bilimsel araştırmalar OKB olan erişkinlerin %80’inin belirtilerinin 18 yaşından önce başladığını göstermiştir.

Tüm yaş gruplarında en sık görülen obsesyon bulaşma ile ilgili yineleyen düşüncelerdir. Kompulsiyonlar yineleyici davranışlar (ör.el yıkama, sıraya koyma, kontrol etme) ya da zihinsel eylemlerdir (dua etme, sayma, sözcükleri sessiz bir biçimde yineleme). Kompulsiyonların amacı anksiyeteden korunmak ya da bunları azaltmaktır. En sık görülen kompulsiyonlar yıkanma ve temizlenmedir.

Diğer Tanılar

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Bireyin yaşına ve gelişim düzeyine…

Görüntüle

Okul Reddi ve Okul Fobisi

Okul fobisi, okul reddi, okuldan…

Görüntüle

Özgül Öğrenme Bozukluğu

Bireysel olarak uygulanan Standard…

Görüntüle