• (0543) 674 74 99
  • randevu@drsatisanberk.com
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi / Psikoterapist

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Bireyin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan dikkat sorunları, aşırı hareketlilik ve istekleri erteleyememe, sonunu düşünmeden davranma (dürtüsellik ) ile kendini gösteren psikiyatrik bozukluktur.

3 Temel belirtisi vardır.

  • Dikkat Eksikliği
  • Hiperaktivite
  • Dürtüsellik

1- Dikkat eksikliği; kişinin yaşına, sosyal ve kültürel özelliklerine oranla konsantre olmakta güçlük çekmesi, unutkan olması, dağınık olması, işlerini organize etmekte güçlük yaşanması, bir işe konsantre olduktan sonra dikkatin çok kolay dağılması, dikkat gerektiren işlerden kaçınması ve sık sık basit hatalar yapması.

2- Hiperaktivite; kişinin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayacak biçimde hareketli olmasıdır. Uzun süre yerinde oturamama, oturduğu yerde elin ayağın kıpır olması, çoğu zaman hareket halinde olma, çok konuşma gibi belirtiler gözükür.

3- Dürtüsellik; kişinin davranışlarını kontrol edebilmesinde sorun olmasıdır. Sonuçları düşünmeden davranma, acelecilik, sırasını beklemede güçlük çekme, aklına geleni aklına geldiği anda söyleme, karşısındakinin sözünü kesme gibi belirtilerle kendini gösterir.

DEHB’nin alt tipleri;

1- Hem DE + hiperaktivite + dürtüsellik belirtileri tanı olacak sıkılıktan ve şiddette bulunur.

BİRLEŞİK TİP

2- DE önde olan tipi HA u dürtüsellik ya yoktur ya da tanı olacak şiddette değildir. Bu çocuklar aileleri tarafından yavaş, ağırkanlı, hayalci, unutkan, sürekli hadi diyerek iş yapan çocuklar şeklinde tanımlanır.

3- Aşırı hareketlilik – dürtüselliğin baskın olduğu tip; aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirgin olarak vardır, DE belirtileri tanı olacak şiddette değildir.

Okul çağı çocuklarının % 3-7’sinde görülmektedir.

Tanı nasıl konur;

Çocuk ve ailesiyle psikiyatrik görüşme yapılması, dikkati değerlendirmeye yönelik testler, aile ve öğretmeninin dolduracağı ölçekler, gereken durumlarda laboratuar ve ek inceleme ve testlerin yapılması ile tüm bilgiler bir araya getirilerek tanı konur.

  • Dikkat dağınıklığı dürtüsellik ve aşırı hareketlilik başka psikiyatrik bozukluklarda da görülebilir. Bu yüzden ayırıcı tanıda dikkatli olunmalı ve belirtilerin hangi sorundan kaynaklandığı araştırılmalıdır.

Tedavisi : bireye özgü planlanır. Psikososyal tedaviler ( Bilişsel davranışa terapiler, anne-baba eğitimleri, okul ortamında yapılabilecek düzenlemeler, dikkat becerisini destekleyen eğitimler, öfke kontrolü eğitimi, sosyal beceri eğitimi gibi) , yaşam tarzı düzenlemeleri ve ilaç tedavileri olarak sıralayabiliriz.

İlaç tedavisi 6 yaştan itibaren kullanılabilir, bağımlılık yapmaz, en az 1 yıl düzenli kullanımı önerilir.

Diğer Tanılar

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

OKB, bireyin sosyal, mesleki işlevselliği…

Görüntüle

Özgül Öğrenme Bozukluğu

Bireysel olarak uygulanan Standard…

Görüntüle

Okul Reddi ve Okul Fobisi

Okul fobisi, okul reddi, okuldan…

Görüntüle